Relief, de praktijk voor integrale massage in Arnhem

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Relief praktijk voor integrale massage.

 

Leest u deze algemene voorwaarden alstublieft goed door voordat u een behandeling bij ons ondergaat.

 

Algemeen

 

 • Ethiek en hygiëne staan binnen Relief praktijk voor integrale massage hoog aangeschreven;
 • Wij verwachten van onze cliënten hetzelfde;
 • Relief praktijk voor integrale massage geeft geen medische massages;
 • Alle behandelingen zijn inclusief enkele minuten een korte bespreking / naliggen.

 

 

Intake

 

Bij de eerste kennismaking zal er voorafgaand aan de massage een intake gesprek gehouden worden.

 

 

Uw gezondheid

 

 • Let op! Het te allen tijden doorgeven van de onderstaande onderwerpen met betrekking tot uw gezondheid valt onder uw eigen verantwoordelijkheid;
 • Cliënt dient alle relevante informatie m.b.t zijn/haar gezondheid te melden voordat een massage wordt ondergaan;
 • Als er sprake is van lichamelijke of geestelijke aandoeningen, blessures, behandeling door arts/specialist en/of medicijn gebruik, dan dient de cliënt dit voor de massage aan de masseuse te melden;
 • Tijdens de eerste 13 weken van een zwangerschap mag er geen massage ontvangen worden;
 • Bij enige twijfel of u een massage mag ondergaan, wordt cliënt aangeraden zijn/haar huisarts, behandelend arts of specialist

te raadplegen voordat een massage wordt ontvangen;

 • De masseuse kan te alle tijden beslissen de massage niet te starten of voort te zetten als blijkt dat de door cliënt opgegeven aandoening reden geeft tot contra indicatie;
 • Contra-indicaties kunt u vinden op deze website

 

 

 

Afspraken

 

 •  Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos telefonisch worden verplaatst of geannuleerd;
 • Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, kan de masseuse in rekening brengen;
 • Elke massage dient na afloop contant te worden afgerekend, tenzij anders afgesproken;
 • De vaste tarieven worden kenbaar gemaakt op de tarievenlijst en website www.relief-arnhem,nl
 • De tarieven zijn inclusief 21% BTW.
 • Relief praktijk voor integrale massage behoudt zich het recht voor afwijkende prijsafspraken te maken;
 • De masseuse van Relief praktijk voor integrale massage behoudt zich het recht voor een afspraak te annuleren indien er, naar het oordeel van de  betreffende masseuse, geen sprake is van een hygiënische of veilige situatie;
 • Indien cliënt na het afgesproken tijdstip arriveert, kan de masseuse de behandeltijd inkorten. Wanneer cliënt later dan 30 minuten na afgesproken tijdstip arriveert, vervalt de afspraak. Het volledige afgesproken tarief blijft van toepassing en dient te worden afgerekend.

 

 

Aansprakelijkheid

 

 • De massage wordt door cliënt op eigen verantwoordelijkheid, onder de door zijn/haar gedane mededelingen m.b.t diens gezondheid ondergaan;
 • Relief praktijk voor integrale massage kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of opgelopen letsel.

 

 

Cadeaubonnen

 

 • Een cadeaubon dient vooraf te worden afgerekend;
 • Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld;
 • De geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar, de datum staat op de bon vermeld.